Arkiv 15B-21619  Arkivskaber: Vivi Jørstad
2 dokumenter i arkivet Tidligere arkivnumre: Bånd 1418
Interview med Varinka Muus til Radio Mølleå. Omhandler hendes erindringer fra besættelsen og forholdet til hendes mand Flemming B. Muus.
Meddeler: Varinka Muus
Relation til: Flemming B. Muus
Interviewer: Vivi Jørstad
Båndudskrift med ekstrakt af interview samt fotokopi af giverseddel.

Udviklet af ditmer a/s