Dokument 30C-10527-3

Beretning om forholdene i arbejdskommando Jessen II.


Fremstilling

Fremstiller: Aage Marius Nielsen
Intenderet modtager: Jørgen Henrik Pagh Barfod


Placering: ProjektarkivUdviklet af ditmer a/s