Dokument 30D-10805-1

Deportationsliste over udenlandske og statsløse jøder


Fremstilling

Fremstiller: Jørgen Henrik Pagh Barfod, Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger


Placering: DokumentarkivUdviklet af ditmer a/s