Dokument 07B-13386-5

Korrespondance mellem museumsleder Jørgen Barfod og generalmajor Per Winkel om R.G. Petersens manuskript. Bilagt et afsnit med titlen 'Toldstrup problemerne', som ikke indgår i det større manuskript.


Fremstilling

Tid: 30-08-1978 til 06-11-1978
Afsender: Jørgen Henrik Pagh Barfod, Per Winkel
Modtager: Jørgen Henrik Pagh Barfod, Per Winkel


Placering: DokumentarkivUdviklet af ditmer a/s