Dokument 14A-13836-1

"Flotillen". Kartotek over Den Danske Flotilles officerer og menige. Med portrætfoto af hver enkelt påhæftet.

Placering: KartotekerUdviklet af ditmer a/s