Dokument 07B-12594-6

Bilag 06: "Johannes' 'dagbogsoptegnelser' efter hukommelsen, nedskrevet sept. 1945. Vedr. modstandskampen og Gestapos arrestation 1945." Fotokopi


Fremstilling

Tid: 01-09-1945 til 30-09-1945
Meddeler: Johan Exner


Placering: DokumentarkivUdviklet af ditmer a/s