Arkiv 30C-13266  Arkivskaber: Jens Martin Sørensen
13 dokumenter i arkivet Tidligere arkivnumre: 28B Tegningsarkivet, 30C5-1, Genreg: 81/1968
Beretning, med indklæbede fotografier, vedr.ophold i Meppen Versen lejren.
Fremstiller: Jens Martin Sørensen
Spørgeskema.
Fremstiller: Jens Martin Sørensen
Giver: Jørgen Henrik Pagh Barfod
Intenderet modtager: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger
Bilag til spørgeskema.
Fremstiller: Jens Martin Sørensen
Giver: Jørgen Henrik Pagh Barfod
Intenderet modtager: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger
Beretning efter spørgeskema.
Fremstiller: Jens Martin Sørensen
Giver: Jørgen Henrik Pagh Barfod
Kopi af artikel i Jydske Tidende 16/11-1980.
Fremstiller: Jydske Tidende
Meddeler: Jens Martin Sørensen
4 hæfter med tegninger.
Kunstner: Jens Martin Sørensen
5 tegninger med motiver fra Neuengamme, Versen, Ortkarten og Møgelkær. De fire er tegnet på toiletpapir.
Kunstner: Jens Martin Sørensen
Fotokopi af håndskrevet manuskript om ophold i Vestre Fængsel. 27 s. Overskrift på første side: Modtagelsen.
Forfatter: Jens Martin Sørensen
Fotokopi af håndskrevet manuskript om ophold i Frøslevlejren. 31 s. Overskrift på første side: Frøslevlejren.
Forfatter: Jens Martin Sørensen
"Glassliber Sørensen: I Kolidng Arrest under besættelsen." Fotokopieret hæfte udgivet af DKP Kolding. 17 s.
Forfatter: Jens Martin Sørensen
"Glassliber Sørensen: Fra Neuengamme til Kolding i tekst og billeder." Duplikeret hæfte udgivet af DKP Kolding i 1980. 21 s.
Forfatter: Jens Martin Sørensen
Jens Martin Sørensen: Kommandanten i KZ-lejren 'Versen'". Duplikeret hæfte.
Forfatter: Jens Martin Sørensen
Omslag fra tidligere ordning af arkivet.

Udviklet af ditmer a/s