Arkiv 07B-26447  Arkivskaber: Jørgen Thorball
18 dokumenter i arkivet
Indkaldelse af Jørgen Thorball til uddennelse ved 17. Bataillon i Holbæk fra d. 3/5 1943.
Breve og postkort 4/5 - 7/10 1943 til Jørgen Thorball fra hans mor under rekruttiden i Holbæk og interneringen i forbindelse med undtagelsestilstanden 29/8 1943.
Breve og postkort 3/5 - 6/10 1943 fra Jørgen Thorball til hans mor under rekruttiden i Holbæk og interneringen i forbindelse med undtagelsestilstanden 29/8 1943.
To breve 30/6 - 27/7 1944 fra Jørgen Thorball til hans mor. Desuden en tom kuvert og en udateret notits.
Kladder til breve til Jørgen Thorball fra hans mor, mens han sad som fange i Vestre Fængsel 12/10 1944 - 12/1 1945.
Breve 17/10 1944 - 12/1 1945 fra Jørgen Thorball til hans mor skrevet i Vestre Fængsel.
Diverse lister over tøj, toiletartikler, tobak mv. tilstillet Jørgen Thorball, mens han sad som fange i Vestre Fængsel, samt korrespondance vedr. rationeringsmærker overgivet til fængslet.
Oversættelse til tysk af brev, som Jørgen Thorballs mor havde til hensigt at tilsende ham i koncentrationslejren Neuengamme.
Postkort på tysk fra Jørgen Thorball til hans mor skrevet som fange i Neuengamme.
Diverse meddelelser fra Dansk Røde Kors og Udvalget af 15' September vedrørende de til Neuengamme deporterede Danske.
Kalenderblad for 3. April 1945 (Jørgen Thorballs dødsdag) med påskrift: Elskede lille Jørgen. Hvorfor?
Brev af 12/5 1945 fra Jørgen Thorballs medfange i Neuengamme Børge Næsted til hans mor med bekræftelse på hans død.
Afsender ved breve: Børge Næsted
Brev af 5/10 1945 fra landsretssagfører Kai Simonsen til Jørgen Thorballs mor om et en medfange til hendes søn, Knud Aage Jensen, har kontaktet ham for at få lejlighed til at overbringe en personlig hilsen.
Emne: Knud Aage Jensen
Kuvert med notater, formentlig nedskrevete af Jørgen Thorballs mor under møde med hendes søns medfange i Neuengamme Knud Aage Jensen.
Meddeler: Knud Aage Jensen
Dokumenter vedr. mindearrangementer.
Portrætfoto.
Diverse dokumenter.
Korrespondance i forbindelse med afleveringen.

Udviklet af ditmer a/s