Frihedsmuseet arkiv


Frihedsmuseets arkiv består dels af materiale, som tidligere modstandsfolk og andre har afleveret til os på eget initiativ og dels af materiale, som er blevet samlet ind igennem museets egne undersøgelser. Det er altså langt fra sådan, at alt materiale vedrørende en bestemt persons modstandsarbejde eller en bestemt modstandsgruppe har fundet vej til Frihedsmuseet.

Materialet belyser modstandsbevægelsens arbejde, men også almindelige menneskers oplevelser under Danmarks besættelse og – i mere beskedent omfang – andre aspekter af krigen i og uden for Danmark.

Materialet kan have karakter af arkivalier (breve, notater, beretninger, spørgeskemaer osv.), båndinterviews, tegninger, småtryk og film. Traditionelt er hver type materiale blevet opbevaret i hver sin specialsamling med sin egen registrant på kartotekskort. Vores mål er at udbygge databasen til en fælles registrant for alle materialetyper, men det arbejde er langt fra færdigt endnu, så indtil videre kan databasen især give henvisning til arkivalier.Udviklet af ditmer a/s