Fremstilling, brug og beretning


Frihedsmuseets registreringssystem er indrettet sådan, at det er muligt at se på et dokuments under tre vinkler:
  • Fremstilling. Hvem har fremstillet det? Hvor og hvornår?
  • Brug. Hvem har anvendt det? Hvor og hvornår?
  • Beretning. Fortæller det om andre personer end dem, der har haft med fremstillingen og brugen at gøre? Og hvor og hvornår udspillede disse begivenheder sig?
Der er næsten ingen grænser for, hvad det er muligt at registrere. Men der er grænser for, hvad man i praksis har tid til at registrere. Derfor må man begrænse sig til det væsentligste afhængigt af, hvilken type dokument der er tale om.Udviklet af ditmer a/s