Arkivskabere og dokumenter


Den person, som har samlet en given mængde papirer sammen gennem sit liv, kalder man arkivskaber. Nogle gange har vi valgt at anvende betegnelsen om den, som papirerne vedrører, selv om det er en anden, f.eks. en ægtefælle, der har samlet dem sammen.

Ikke alle dokumenter i en persons arkiv er lige vigtige, så ikke alle dokumenter bliver opregnet enkeltvis, når vi registrerer et arkiv. Der vil næsten altid blive en rest bestående af ’diverse dokumenter’, hvis indhold man ikke kan læse sig til i databasen. Nogle gange kan det også være praktisk at registrere en gruppe af dokumenter med en indbyrdes sammenhæng - som f.eks. en korerspondance – under ét som ét dokument.

Hvis man søger efter materiale om en bestemt person, kan resultatet tænkes at bestå dels af en henvisning til personens eget arkiv og dels af henvisninger til dokumenter vedrørende den pågældende i andre menneskers arkiver.Udviklet af ditmer a/s