Tilgængelighed


Det kræver normalt ingen særlig tilladelse at se materiale på Frihedsmuseet. Man skal blot udfylde en brugererklæring.

Det er ikke altid muligt at kalde dokumenterne selv frem på skærmen. For at se ikke-digitaliseret materiale er man nødt til at besøge Frihedsmuseet. Se nærmere her.

Har man ikke mulighed for selv at besøge museet, kan man bestille fotokopier eller scanninger.

Persondataloven tillader ikke, at man videregiver oplysning om politiske tilhørsforhold eller om strafbare forhold. Derfor optræder der ingen personnavne i tilknytning til dokumenter, som berører sådanne forhold, med mindre det drejer sig om personer, hvis forhold i forvejen er offentligt kendte.Udviklet af ditmer a/s