Dokument 07B-13249-17

Oversigt over regionsledelser, styrketal ved kapitulationen etc. udarbeejdet af Egil Barfod for landsretssagfører Niels Alkil. Gennemslagskopi. Bilagt korrespondance med repræsentanter for regioner.


Fremstilling

Tid: 20-04-1947
Fremstiller: Egil Pagh Barfod
Intenderet modtager: Niels Alkil
Afsender ved breve: Ejnar Kruse, Jens Toldstrup, Kjeld Milthers, Hans Christian Olsen, Anker Olesen


Placering: Særskilt arkivUdviklet af ditmer a/s