Dokument 30C-13266-3

Bilag til spørgeskema.


Fremstilling

Fremstiller: Jens Martin Sørensen
Giver: Jørgen Henrik Pagh Barfod
Intenderet modtager: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger


Placering: ProjektarkivUdviklet af ditmer a/s