Dokument 07D-13905-1

Kartotek over medlemmerne af BOPA ca. april 1945. Kortene på de enkelte medlemmer indeholder kun oplysning om navn, dæknavn, fødselsdato og stillingsbetegnelse.

Placering: KartotekerUdviklet af ditmer a/s