Dokument 36F-15832-4

Eksemplarer af tidsskrifterne "Vor Stilling som Danske i Dag"(1942), "Det Tredje Standpunkt"(1943) samt et hæfte med en redegørelse for "Dansk Samlings" aktiviteter og situation (1942). Endvidere et digt af Kaj Munk fra september 1941

Placering: DokumentarkivUdviklet af ditmer a/s