Arkiv 36F-15832  Arkivskaber: Bob Ramsing
14 dokumenter i arkivet Tidligere arkivnumre: 36F-50
Diverse essays og skrifter af Christian Ulrik Hansen
Maskinskrevne breve og fotokopier af kladder til disse fra Christian Ulrik Hansen
Forfatter: Christian Ulrik Hansen
Intenderet modtager: Inge Theut (født Bay), Elith Olesen
Digte af Christian Ulrik Hansen
Eksemplarer af tidsskrifterne "Vor Stilling som Danske i Dag"(1942), "Det Tredje Standpunkt"(1943) samt et hæfte med en redegørelse for "Dansk Samlings" aktiviteter og situation (1942). Endvidere et digt af Kaj Munk fra september 1941
Artikler skrevet af Christian Uirik Hansen
Preben Hagelins sidste breve
Diverse avisudklip med tilknytning til Christian Ulrik Hansen
Uddrag af "Nationalt Værn" fra august 1945 med mindeord for Leif Bruhn Petersen, Christian Rottbøll, Jørgen Winther og Teddy Pedersen.
Meddelelse fra Modstandsbevægelsens Pressekontor vedr. Christians Ulrik Hansen og hans gruppes bisættelse og virke under Besættelsen
Forfatter: Modstandsbevægelsens Pressekontor
Brev fra Steen Arvidsson til Bob Ramsing vedr. en fælles kammerat Arne Hamann samt liste over Kornetelever i sommeren 1943
Forfatter: Steen Arvidsson
Intenderet modtager: Bob Ramsing
Fotokopier af breve og digt sendt fra Inge Theut til Elith Olesen
Forfatter: Inge Theut (født Bay)
Intenderet modtager: Elith Olesen
Planche med billede af sabotørudstyr og en skitsering af sabotør arbejde
Brev fra Bob Ramsing til dennes forældre skrevet 10/11 1942 og avisudklip med kronik skrevet af Bob Ramsing i Nationaltidende 29/8 1953
Brev fra Frede Birkelund til Bob Ramsing
Forfatter: Frede Birkelund
Intenderet modtager: Bob Ramsing

Udviklet af ditmer a/s